Validering

Validering kan förkorta utbildningstiden. Tiden är beroende av hur mycket erfarenhet samt teoretisk kunskap du har. Din studietid är individuell men i snitt brukar det handla om att man sparar ca 1/3 av utbildningstiden.

Validering innebär en bekräftelse eller erkännande av kunskaper eller erfarenheter som du har fått via yrkeserfarenhet eller erfarenhet från samhällslivet och studier. En stor grupp yrkesverksamma inom bl.a. vård- och omsorg har ofta gedigna kunskaper utan formell utbildning. Dessa yrkeskunskaper kan ge dig möjlighet att validera hela eller delar av teori och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kunskaper valideras och prövas mot betyg. Kurser du kan validera är på gymnasienivå. Samtliga kurser kan valideras. För att få hela utbildningen på 1500 gymnasiepoäng kompletterar du dina kunskaper med att läsa delar av kurser eller hela kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet.

För att kunna söka till validering måste du ha tillräckliga erfarenheter inom vård och omsorg och erfarenhet inom det område som är relevant för den kurs som ska valideras.