Validering

Validering kan förkorta utbildningstiden. Tiden är beroende av hur mycket erfarenhet samt teoretisk kunskap du har. Din studietid är individuell men i snitt brukar det handla om att man sparar ca 1/3 av utbildningstiden.

Validering innebär en bekräftelse eller erkännande av kunskaper eller erfarenheter som du har fått via yrkeserfarenhet eller erfarenhet från samhällslivet och studier. En stor grupp yrkesverksamma inom bl.a. vård- och omsorg har ofta gedigna kunskaper utan formell utbildning. Dessa yrkeskunskaper kan ge dig möjlighet att validera hela eller delar av teori och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kunskaper valideras och prövas mot betyg. Kurser du kan validera är på gymnasienivå. Samtliga kurser kan valideras. För att få hela utbildningen på 1500 gymnasiepoäng kompletterar du dina kunskaper med att läsa delar av kurser eller hela kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet.

För att kunna söka till validering måste du ha tillräckliga erfarenheter inom vård och omsorg och erfarenhet inom det område som är relevant för den kurs som ska valideras. Du söker via Vägledningscentrum hemsida.

anatomi

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för tillfället:

Skolan är öppen 10:00 - 14:00 för att hämta material eller om du har en avtalad tid med din lärare. Du får inte stanna och studera på egen hand på skolan.

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
 
Telefontid alla dagar
8.00 - 9.30 och 13.30 - 14.30