Undervisning med språkstöd

Vill du arbeta inom vården men är inte klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då kan du läsa Vård och omsorgsprogrammet med språkstöd. Detta innebär att du kommer att få mer tid och stöd i det svenska språket samtidigt som du läser vårdämnen.

Utbildningen varar i fyra terminer. Den första terminen läser du delkurs 3 och 4 i Svenska som andraspråk grundläggande nivå tillsammans med en orienteringskurs i vård och studieteknik.

De tre andra terminerna läser du vård och omsorgskurser samt Svenska 1 som andraspråk på gymnasial nivå där du har extra stöd i svenska som andraspråk.

För att lära dig vårdarbetet kommer du att få komma till olika verksamheter inom vården. Den första terminen görs studiebesök. I två kurser ingår 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats inom vården (termin 2 och 4). Under dessa veckor följer man sin handledares schema, vilket kan innebära även kvällar och helger.