Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är för dig som är intresserad av människor och vill arbeta som undersköterska t.ex. på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård.

Bild på vårdpersonal

Vård och Omsorg söks i två delar - ett grundpaket och en fördjupning på 400 poäng. Du behöver söka båda för att få en komplett utbildning. 

Grundpaketet
Vård och omsorg
Vård och omsorg med språkstöd

Vård och omsorg - fördjupning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Funktionshinderområdet/LSS