Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är för dig som är intresserad av människor och vill arbeta som undersköterska t.ex. på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård.

vård

Vård och Omsorg söks i två delar - ett grundpaket och en fördjupning på 400 poäng. Du behöver söka båda för att få en komplett utbildning. 

Grundpaketet
Vård och omsorg
Vård och omsorg med språkstöd

Vård och omsorg - fördjupning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Funktionshinderområdet/LSS

 

 

 

Relaterad information