Specialpedagogik 1 [SPCSPE 01]

Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du får även utveckla förmågan att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Gymnasiepoäng: 100

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Examination: Bedömningen av kunskaperna kan ske genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Relaterad information