Psykiatri 1 [PSYPSY 01]

Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Du utvecklar din förmåga att möta patienter och brukare på ett respektfullt sätt. Du får undervisning i olika orsaker, symtom, behandling, vård och omsorg samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Gymnasiepoäng: 100

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Relaterad information