Medicin 1 [MEDMED 01]

Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Du ges kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador.

Gymnasiepoäng:150

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Examination: Bedömningen av kunskaperna kan ske genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Relaterad information