Palliativ vård [SJULIN 0]

Kursens syfte är att du ska utveckla dina kunskaper om vård i livets slutskede i hemmet i och inom sluten vård. Kursen tar också upp etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.

Gymnasiepoäng:100

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande, Vård- och omsorgsarbete 2, Medicin 1
Examination: Bedömningen av kunskaperna kan ske genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Relaterad information