Vård- och omsorgsprogrammet

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux i Lund

Du som är intresserad av människor och känner för arbeta med något meningsfullt. Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är ett alternativ för dig. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska t ex på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård.

Du kan även läsa våra fristående kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Kurserna är Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Vårdpedagogik och handledning samt Gymnasiearbete.

Läs mer om utbildningenpå vår hemsida

Vi är certifierade inom Vård- och Omsorgscollege vilket innebär att vår utbildning är kvalitetssäkrad.

Förkunskapskravet är grundskola eller motsvarande samt godkänt i grundläggande svenska.

Vård- och Omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vårdsektorn, som syftar till att kvalitetssäkra samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare och att se till att vårdutbildningarna i både ungdomsskolan och vuxenutbildningen håller högsta kvalitet och är anpassade till arbetsmarknadens krav och behov.

Du kan läsa programmet (1500 gymnasiepoäng) i Närundervisning eller på Halvdistans. Du läser 1100 poäng programgemensamma kurser och därefter en programfördjupning på 300 poäng. Dessutom gör du ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är på heltid med oregelbundna arbetstider. Observera! Inför din praktik är det ett krav från praktikplatserna att du kan uppvisa ett Hälsopreventions-intyg avseende tuberkulos och MRSA. Se under Relaterade dokument nedan. 

Närundervisning startar 1 gång per termin. Utbildningen är på tre terminer. När du läser schemabundet är du på skolan hela dagen. Undervisningen består av teoretiska och praktiska lektioner, enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar och studiebesök.

Halvdistansutbildning startar 2 gånger per termin (se starttider i kursbladet). Här studerar du självständigt med hjälp av studiehandledning. Du behöver vara på skolan vid vissa delmoment i kurserna. Utbildningen är individuellt anpassad i studietakt och studietid. Din lärare i kursen har handledningstider på skolan varje vecka. Övrig handledning sker via internet eller telefon. 

För dig som har erfarenhet av vård finns det möjlighet till validering i alla kurser.

Du kan få extra stöd i både svenska språket och vård och omsorgsprogrammet.

Om du har frågor om ansökan, behörighet eller antagning, kontakta:

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för tillfället:

Skolan är öppen 10:00 - 14:00 för att hämta material eller om du har en avtalad tid med din lärare. Du får inte stanna och studera på egen hand på skolan.

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
 
Telefontid alla dagar
8.00 - 9.30 och 13.30 - 14.30