Lärlingsutbildning

Vill du utbilda dig inom ett yrke?

Du har en egen drivkraft och vill lär dig mer.
Då kan en lärlingsplats vara ett alternativ för dig.
Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats.

Vi gör gemensamt upp en plan för din utbildning tillsammans
med utbildningsansvarig och arbetsgivare.
Platsen anpassas efter dina individuella behov och
förutsättningar.

Målet med utbildningen är att den ska stärka dina möjligheter
till en anställning med avtalsenlig lön.

Behörighet till utbildningen har du som har fyllt 20 år
och har rätt till att studera vid Särkild utbildning för vuxna.

Du erhåller betyg enligt gymnasiesärskolans
nationella eller lokalt inrättade yrkesprogram.

Kontakt
Marie Björup, samordnare för lärlingsutbildningen i Lund
E-post:marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77
Mobil: 072-391 55 10

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för tillfället:

Skolan är öppen 10:00 - 14:00 för att hämta material eller om du har en avtalad tid med din lärare. Du får inte stanna och studera på egen hand på skolan.

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
 
Telefontid alla dagar
8.00 - 9.30 och 13.30 - 14.30