Kurser på gymnasial nivå

1. Engelska

Exempel på kursens innehåll:

 • du får träna på att tala och förstå engelska
 • du får träna på att läsa och förstå olika slags texter
 • du får skriva enkla texter av olika slag
 • du får lära dig mer om vardagsliv och sociala förhållanden i engelskspråkiga länder
 • vi använder internet och andra medier för att lyssna och lära

2. Matematik

Exempel på kursens innehåll:

 • du får lära dig att använda och förstå olika räknesätt
 • du får mäta, uppskatta och jämföra längd, area, volym, vikt och temperatur
 • du får lösa matematiska problem med anknytning till arbete, fritid och boende
 • du får läsa diagram och tabeller samt titta på sannolikhet
 • du får arbeta med vardagsekonomi och budget
 • du får mäta tid och enkla tidsberäkningar
 • du får träna på att välja metod och hjälpmedel för att lösa matematiska problem
 • du får använda miniräknare och dator
 • du får arbeta med geometri
 • vi pratar om procent i vardagliga situationer

3. Svenska

Exempel på kursens innehåll:

 • du får träna på att läsa, förstå och granska texter av olika slag
 • du får träna på att skriva texter med tydligt innehåll
 • du får träna på att muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
 • du får träna på att samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen
 • du får lära dig mer om olika slags litteratur
 • du får använda digitala hjälpmedel

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Torsdag:
10:00 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15