Kurser på grundläggande nivå

1. Biologi

Exempel på kursens innehåll:

du får lära dig om natur och samhälle

 • årstider
 • djur och växter i närmiljön
 • enkla näringskedjor
 • människan och naturen
 • livets utveckling

du får lära dig om kropp och hälsa

 • människokroppens organ
 • vad vår hälsa påverkas av
 • pubertet, sexualitet och reproduktion (att få barn)

vi tittar på biologins metoder och arbetssätt

 • enkla fältstudier och experiment

2. Engelska

Exempel på kursens innehåll:

 • du får lära dig vardagliga uttryck och fraser
 • du får träna på att tala och förstå enkel engelska
 • du får träna på att läsa och förstå enkla texter
 • du får skriva enkla texter till bilder
 • du får lära dig om vardagsliv och seder i några engelskspråkiga länder
 • vi använder dator, ordböcker, film och musik

3. Fysik

Exempel på kursens innehåll:

vi pratar om fysiken i naturen

 • solsystemet
 • föremål där människan härmat naturen
 • ljud och ljus

vi pratar om fysiken i vardagen och i samhället

 • tyngdkraft, friktion och jämvikt
 • elektricitet
 • kärnkraft, fossila och förnybara bränslen

vi pratar om fysikens metoder och arbetssätt

 • enkla undersökningar
 • säkerhet vid användning av t. ex. mobiltelefoni och internet

4. Geografi

Exempel på kursens innehåll:

 • vi jobbar med väder, årstidsväxlingar och klimat
 • vi pratar om människan, samhället och miljön
 • vi tittar på människors levnadsvillkor på olika platser i världen
 • vi jobbar med länder i världen
 • vi tränar på att använda karta och jordglob
 • vi lär oss om hur jordytan formas och förändras

5. Hem- och konsumentkunskap

Exempel på kursens innehåll:

 • du får prova på matlagning och bakning
 • du får planera en måltid
 • du får lära dig vad som är nyttigt att äta
 • du får kunskap om hygien, kropp och hälsa
 • du får lära dig om städning, tvätt och rengöring
 • vi diskuterar reklam och konsumtion
 • vi lär oss hur pengar kan räcka till hyra, mat, kläder och nöjen mm.

6. Historia

Exempel på kursens innehåll:

 • vi pratar om några historiska händelser och personer i Sverige från forntid till nutid
 • vi lär oss om några upptäcktsresor
 • vi pratar om andra världskriget och hur det fortfarande påverkar oss
 • vi pratar om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • vi tittar på historiska spår, t. ex. traditioner och namn

7. Kemi

Exempel på kursens innehåll:

vi pratar om kemin i naturen

 • vatten
 • luft
 • fotosyntes och förbränning

vi pratar om kemin i vardagen och samhället

 • kretslopp
 • matens innehåll och betydelse för vår hälsa
 • vanliga kemikalier

vi tittar på kemins metoder och arbetssätt

 • enkla undersökningar

8. Matematik

Exempel på kursens innehåll:

 • du får lära dig att använda matematik i vardagssituationer
 • du får lära dig att använda och förstå olika räknesätt
 • du får träna på att hantera och förstå pengars värde
 • du får träna på att förstå klockan och tid
 • du får arbeta med längd, volym och vikt
 • du får använda miniräknare och dator

9. Religionskunskap

Exempel på kursens innehåll:

 • vi går igenom de olika världsreligionerna
 • vi diskuterar livsfrågor t. ex. identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek
 • vi diskuterar etiska begrepp t. ex. rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
 • vi tittar på kristendomen i Sverige: hur det var förr - hur det ser ut nu

10. Samhällskunskap

Exempel på kursens innehåll:

 • vi pratar om demokratiska värden och mänskliga rättigheter och skyldigheter
 • vi går igenom hur Sverige styrs
 • vi pratar om medias inverkan på människan och samhället och tränar på att söka information
 • vi pratar om service, yrken och några tjänster och verksamheter i samhället
 • vi tittar på hur människor lever och arbetar i några miljöer i världen
 • vi talar om lagar, regler och normer
 • vi diskuterar in- och utflyttning från Sverige förr och nu

11. Svenska

Exempel på kursens innehåll:

 • du får träna på att läsa, skriva och förstå enkla texter av olika slag
 • du får träna på enkel stavning och grammatik
 • du får träna på att samtala, lyssna, diskutera och redovisa
 • du får använda ordböcker och datorer
 • du får lära dig om några författare
 • du får lära dig om olika slags lättläst litteratur

12. Svenska som andra språk

Exempel på kursens innehåll:

 • vi samtalar på enkel svenska
 • vi samtalar om bilder och symboler
 • du får träna på ord och uttryck i vardagslivet
 • vi tränar på uttal
 • du får lära dig grunderna i att läsa och skriva
 • du får arbeta med datorprogram
 • du får arbeta med olika typer av texter
 • du får lära dig att hitta information

13. Teknik

Exempel på kursens innehåll:

vi tittar på olika tekniska lösningar

 • föremål i vardagen
 • föremål där människan härmat naturen

vi lär oss strategier för att hantera tekniska lösningar

 • egna konstruktioner och enkla mekanismer
 • instruktioner till t. ex. enkla byggsatser

vi pratar om teknik, människa, samhälle och miljö

 • säkerhet vid t. ex. hantering av elektricitet
 • säkerhet vid användning av t. ex. mobiler och internet
 • hjälpmedel när man har en funktionsnedsättning

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Torsdag:
10:00 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15