Riktade utbildningssatsningar

Här kan du läsa mer om våra olika projekt

Insam

Personer som nyligen flyttat till Sverige och som till följd av PTSD och migrationsrelaterad ohälsa har svårt att delta i svenska för invandrare (SFI) har möjlighet att få studera i en mindre grupp och lugnare miljö.

På Insam är undervisningen anpassad med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser. Parallellt med utbildningen erbjuds deltagarna hjälp att förbättra sin hälsa och att närma sig arbetslivet.

Hos Insam arbetar SFI-lärare tillsammans med hälsocoach, arbetsmarknadskonsulent och arbetsförmedlare, för att ge bästa möjliga stöd!

Kompetenstrappan – Vård

Kompetenstrappan är en satsning för att öka kompetensen inom Vård- och omsorgsförvaltningen genom att attrahera och motivera framtida medarbetare till vårdyrket. Kompetenstrappan går via socialförvaltningen och vänder sig till de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har intresse av ett yrke inom vården. Genom förberedelser med tydlig information, personligt stöd och individuellt anpassad utbildning får varje individ möjlighet att växa in i en roll inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 
Utbildningen passar dig som är anställd inom vården men saknar formell utbildning.

Senare i år startar vi även Kompetenstrappan-Lärling.
Projekten pågår till februari 2023.