Kurser i svenska

Goda kunskaper i svenska är ett krav för att klara sig bra i det svenska samhället. På Komvux i Lund får du god hjälp av erfarna pedagoger i en stimulerande miljö att skaffa dig dessa kunskaper.

Kraven på god svenska gäller både arbetsliv och studier. Därför är det idag ett behörighetskrav för universitetsstudier att ha minst 300 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk. De kurser du måste läsa för högskolebehörighet är Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

På Komvux erbjuder vi alla kurserna.

Svenska 1 [SVESVE01]

Svenska 2 [SVESVE02]

Svenska 3 [SVESVE03]

Svenska som andraspråk 1 [SVASVA01]

Svenska som andraspråk 2 [SVASVA02]

Svenska som andraspråk 3 [SVASVA03]