Samhällskunskap 3

[SAMSAM 03]

Poäng: 100

Förkunskaper: Samhällskunskap 2 eller motsvarande

Studieform: Distans

Kursbeskrivning: Kursen ger dig möjligheter att vidga dina kunskaper och öka din medvetenhet i komplicerade samhällsfrågor. Ett mer uttalat vetenskapligt arbetssätt utvecklas i kursen. Du får sammanställa och presentera ett eget större arbete utifrån ett forskningsinriktat förhållningssätt.

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur: Material från skolan.