Samhällskunskap 1a2

[SAMSAM 01a2]

Poäng: 50

Förkunskaper: Samhällskunskap 1a1

Studieform: Distans.

Kursbeskrivning: För dig som har läst kursen 1a1 men vill komplettera för att kunna läsa vidare. Kurserna 1a1 och 1a2 har tillsammans samma innehåll som kursen 1b.

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.