Samhällskunskap 1a1

[SAMSAM 01a1]

Poäng: 50

Förkunskaper : Grundskola eller motsvarande.

Studieform: Distans

Kursbeskrivning: Detta är en översiktskurs i samhällskunskap för dig som har ett allmänt medborgarintresse och inte tänker studera vidare på högskola eller universitet.

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur: Meddelas vid kursstart.