Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen

De samhällsvetenskapliga ämnena har gemensamt att de på olika sätt ger förståelse och sammanhang för sådant som påverkar våra liv och den värld vi lever i. Ämnena grundar sig på humanism och kritiskt tänkande samt läran om en hållbar utveckling.