Kurser i naturvetenskapliga ämnen

Kurserna ger dig en grundläggande syn på naturvetenskaperna och deras kopplingar till andra vetenskaper och samhället.

Med naturvetenskaplig utbildning har du stora chanser till ett varierat och motiverande arbete. Utbildningar inom naturvetenskap på Komvux inriktar sig främst på hur olika system i vår omvärld hänger ihop. Du kommer att få träning i att förstå och tillämpa vetenskapliga metoder, problemlösning samt att se skillnaden på vedertagna fakta och rena spekulationer.

Kurserna är studieförberedande, vilket innebär att fokus ligger på att förbereda eleverna inför vidare studier.

OBS! Digitalt läromedel är obligatoriskt i kursen. ”Vanlig” tryckt bok är frivilligt.
Både studieformerna närundervisning och distans följer det digitala läromedlet och det är ett kurskrav på varje elev att ha egen licens och vara aktiv med det material som finns där! Säljs INTE av Gleerups! Du hittar det digitala läromedlet via Ord och Bok eller Digibok.