Kurser i matematik

Ämnet matematik består av flera olika kurser. Läs mer om våra kurser nedan.

Kurserna i matematik ger dig en fördjupad förståelse kring matematikens begrepp, lösningsmetoder och inflytande i samhället. Du får möjlighet att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

OBS! Digitalt läromedel är obligatoriskt i kursen. ”Vanlig” tryckt bok är frivilligt.
Alla studieformerna Närundervisning, halvdistans, och distans för Matematik följer det digitala läromedlet och det är ett kurskrav på varje elev att ha egen licens och vara aktiv med det material som finns där! Säljs INTE av Gleerups! I nulägetär det Ord och Bok eller Digibok som säljer det digitala läromedlet.