Språk

Språk - grundläggande nivå

Engelska [GRNENG 2]
Poäng: 600
Studieform: Närstudier

Kursen i engelska är indelad i fyra delkurser, på 100 eller 200 poäng. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och  läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 100 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng

Svenska [GRNSVE 2]
Poäng: 700
Studieform: Närstudier

Kursen i svenska är indelad i fyra delkurser, på 100 eller 200 poäng. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå och  läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 200 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng

Svenska som andraspråk [GRNSVA 2]
Poäng: 700
Studieform: Närstudier och Distans

Kursen i svenska som andraspråk är indelad i fyra delkurser, på 100 eller 200 poäng. Läser du alla delkurser studerar du totalt 700 poäng. Du placeras på rätt nivå och  läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 200 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng