Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2]
Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO B2]
Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Geografi [GRNGEO 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Historia [GRNHIS 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning (Komvux Malmö)

Religion [GRNREL 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Samhällskunskap [GRNSAM 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning