Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2]
Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO B2]
Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Geografi [GRNGEO 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Historia [GRNHIS 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning (Komvux Malmö)

Religion [GRNREL 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Samhällskunskap [GRNSAM 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för tillfället:

Skolan är öppen 10:00 - 14:00 för att hämta material eller om du har en avtalad tid med din lärare. Du får inte stanna och studera på egen hand på skolan.

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
 
Telefontid alla dagar
8.00 - 9.30 och 13.30 - 14.30