Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2]
Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO B2]
Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Geografi [GRNGEO 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Historia [GRNHIS 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning (Komvux Malmö)

Religion [GRNREL 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Samhällskunskap [GRNSAM 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Faktaansvarig: Komvux

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15