Övriga ämnen

Orienteringskurser på grundläggande nivå

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige [GRNORI 21H]
Orienteringskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Grundläggande digital kompetens [GRNORI 21G]
Orienteringskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15