Övriga ämnen

Orienteringskurser på grundläggande nivå

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige [GRNORI 21H]
Orienteringskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Grundläggande digital kompetens [GRNORI 21G]
Orienteringskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning