Naturvetenskapliga ämnen

Naturvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Kurser i naturorienterande ämnen [GRNNO A2]
Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Kurser i naturorienterande ämnen [GRNNO 2]
Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Biologi [GRNBIO 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Fysik [GRNFYS 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Kemi [GRNKEM 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning