Matematik

Matematik - grundläggande nivå

Matematik [GRNMAT 2]
Poäng: 600
Studieform: Närundervisning

Kursen i matematik är indelad i fyra delkurser, på 100 eller 200 poäng. Läser du alla delkurser studerar du totalt 600 poäng. Du placeras på rätt nivå och  läser endast de delkurser du behöver. Kursen består av följande delkurser:
A: 100 poäng
B: 100 poäng
C: 200 poäng
D: 200 poäng