Kurser på grundläggande nivå

Komvux Lund erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

I flertalet av kurserna har vi intag flera gånger varje termin.
Du kan kombinera olika kurser med varandra.

Kurserna kan också i vissa fall kombineras med kurser på gymnasial nivå. Kurserna i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik är indelade i fyra delkurser, där du placeras på rätt nivå och endast läser de delkurser du behöver.

För att du ska placeras på rätt nivå kan du göra ett test innan studierna påbörjas.

Komvux Lund och Komvux Malmö samarbetar om kurserna Historia och Fysik. Historia läser du i Malmö och Fysik läser du i Lund.

Buss 171 stannar på Jupitergatan i Lund och på Värnhem i Malmö. Från Värnhem är det en kort promenad till Komvux Malmö på Kungsgatan 44.