Kurser på grundläggande nivå

Komvux Lund erbjuder kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Kurserna kan också i vissa fall kombineras med kurser på gymnasial nivå. Kurserna i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik är indelade i fyra delkurser, där du placeras på rätt nivå och endast läser de delkurser du behöver.

För att du ska placeras på rätt nivå kan du göra ett test innan studierna påbörjas.

Våra kurser på grundläggande nivå

Matematik
Naturvetenskapliga ämnen
Samhällsvetenskapliga ämnen
Språk - Engelska och Svenska, Svenska som andraspråk

 

 

Relaterad information