Vi som arbetar på Komvux

Särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Kontaktuppgifter till personalen

 

 

bild på lärarna

 

Hjalmar Dahm
Speciallärare
hjalmar.dahm@lund.se
0730-24 06 99

Jenny Garnham
Speciallärare
jenny.garnham@lund.se
0722-41 64 06

Margareta Sjöblom
Speciallärare
margareta.sjoblom@lund.se
046-359 71 35

Maria Lindberg
Speciallärare, Arbetslagsledare
maria.lindberg2@lund.se
046-359 71 35, 0730-23 36 98

Marie Björup
Samordnare för Lärlingsutbildningen
marie.bjorup@lund.se
046-359 42 77
 
Anya Pålsson

Studie- och yrkesvägledare
anya.palsson@lund.se

046-359 70 91

Kristian Berghult
Biträdande rektor
kristian.berghult@lund.se
046 - 359 70 75