Vi som arbetar på Komvux

- särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Kontaktuppgifter till personalen

Hjalmar Dahm
Speciallärare
hjalmar.dahm@lund.se
046-359 71 35

Jenny Fogelberg
Speciallärare
jenny.fogelberg@lund.se
046-359 71 35


Margareta
Margareta Sjöblom

Speciallärare
margareta.sjoblom@.lund.se
046-359 71 35

Maria Lindberg
Speciallärare
maria.lindberg2@lund.se
046-359 71 35


Marie
Marie Björup

Samordnareför Lärlingsutbildningen
marie.bjorup@lund.se
046-359 42 77

 

Anya
Anya Pålsson

Studie- och yrkesvägledare
anya.palsson@lund.se
046-359 70 91

Kristian Berghult
Biträdande rektor
kristian.berghult@lund.se
046 - 359 70 75