Lärlingsutbildning

Vill du utbilda dig inom ett yrke?

Du har en egen drivkraft och vill lär dig mer.
Då kan en lärlingsplats vara ett alternativ för dig.
Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats.

Vi gör gemensamt upp en plan för din utbildning tillsammans
med utbildningsansvarig och arbetsgivare.
Platsen anpassas efter dina individuella behov och
förutsättningar.

Målet med utbildningen är att den ska stärka dina möjligheter
till en anställning med avtalsenlig lön.

Behörighet till utbildningen har du som har fyllt 20 år
och har rätt till att studera vid Särkild utbildning för vuxna.

Du erhåller betyg enligt gymnasiesärskolans
nationella eller lokalt inrättade yrkesprogram.

Kontakt

Marie Björup, samordnare för lärlingsutbildningen i Lund
E-post: marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77
Mobil: 072-391 55 10