Kurser på Komvux - särskild utbildning

på grundläggande nivå och gymnasial nivå. I samtliga kurser utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

(klicka på rubriken för att läsa mer om kurserna)


Orienteringskurser

1. Arbetslivsorientering
2. Grundläggande digital kompetens

Mer om våra orienteringskurser

Kurser på grundläggande nivå

1. Biologi
2. Engelska
3. Fysik
4. Geografi
5. Hem- och konsumentkunskap
6. Historia
7. Kemi
8. Matematik
9. Religionskunskap
10. Samhällskunskap
11. Svenska
12. Svenska som andra språk
13. Teknik

Mer om våra kurser på grundläggande nivå

Kurs på grundläggande nivå motsvarande träningsskola

1. Individ och samhälle
a. Bo själv
b. Lär känna Lund
c. Samhället och jag

2. Natur och miljö
a. Årstider
b. Människan
c. Lantbruk
d. Återvinning
e. Djur och natur
f. Vatten och luft

3. Språk och kommunikation
a. Läsa böcker
b. Använda dator
c. Bild
d. Prata, lyssna, teckna
e. Lätt engelska
f. Läs och skriv

Mer om våra kurser på grundläggande nivå motsvarande träningsskola

Kurser på gymnasial nivå

Engelska
Historia
Matematik
Samhällskunskap
Svenska

Mer om våra kurser på gymnasial nivå

Du kan läsa om fler kurser hos skolverket.