Expedition

telefon: 046- 359 71 00, 08.00-09.30 och 13.30-14.30

Maria Aspegren
Serviceledare
komvux@lund.se
Ansvarar för vår reception och svarar på allmänna frågor om vår verksamhet


Yrsa Claësson
Intendent
yrsa.claesson@lund.se
Ansvar för lokaler och IKT


Ellinor Christensson
Administrativ chef
ellinor.christensson@lund.se
Ansvar för administration


Violette Fivet
Gymnasiesekreterare
violette.fivet@lund.se
Administration gällande grundläggande, gymnasial utbildning samt Lärvux


Mirjana Ristevska
Administratör
mirjana.ristevska@lund.se
Administration gällande sfi 1, 2 och 3. För frågor gällande sfi: maila sfi@lund.se


Helén Rickard
Administratör
helen.rickard@lund.se
Administrerar Vård och Omsorgsutbildningarna, externa utbildningsanordnare samt YH.


Anneli Svensson
Gymnasiesekreterare
anneli.svensson@lund.se
Administration gällande personal.