Skolledning

Komvux ledningsorganisation består av rektor, biträdande rektorer, administrativ chef och intendent.

Mari Bergqvist
Rektor
mari.bergqvist@lund.se
046-359 30 92

Ellinor Christensson
Administrativ chef
ellinor.christensson@lund.se
046 -359 70 05
Ansvar för administration

Yrsa Claësson
Intendent
yrsa.claesson@lund.se
046 - 359 70 90
Ansvar för lokaler och IKT

Kristian Berghult
Biträdande rektor
kristian.berghult@lund.se
046 - 359 70 75
Ansvarig för gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskolan

Björn Elias
Biträdande rektor
bjorn.elias@lund.se
046-359 70 50
Ansvarig för gymnasiala utbildningar som kommunen anordnar hos andra utbildningsanordnare än Komvux. 

Ulrika Leijon-Hoff
Biträdande rektor
ulrika.leijonhoff@lund.se
046 - 359 93 37
Biträdande rektor för Lärvux, grundläggande vuxenutbildning

Veronica Lutas
Biträdande rektor
veronica.lutas@lund.se
046 - 359 70 95
Biträdande rektor för Sfi 1 och 2