Lärare

gymnasiekurser

Bjarni Bjarnason
bjarni.bjarnason@lund.se
rum 433
Kemi och Naturkunskap

Christina Persson
christinamargareta.persson@lund.se
rum 335
Svenska som andraspråk och Psykologi

Helene Mendert
helene.mendert@lund.se
rum 333
Engelska

Ingemar Carlsson
ingemar.carlsson@lund.se
rum 419
Matematik, Fysik och Kemi

Joanna Edholm
joanna.jackelenedholm@lund.se
rum 412A
Svenska och Svenska som andraspråk

Josef Berger
josef.berger@lund.se
rum 419
Biologi och Naturkunskap

Kerstin Wullt
kerstin.wullt@lund.se
rum 335
Svenska och Svenska som andraspråk

Linda Jarlskog
linda.jarlskog@lund.se
rum 433
Matematik, Fysik och Kemi

Maria Mörk
maria.mork@lund.se
rum 335
Svenska och Engelska

Marie-Louise Hansson
marie-louise.hansson@lund.se
rum 333
Engelska

Merima Kursumovic
merima.kursumovic@lund.se
rum 419
Matematik och Fysik

Nils-Eric Feltenheim
nils-eric.feltenheim@lund.se

Rum 116

Historia och Samhällskunskap