Lärcentrum Kompassen

Komvux nya Lärcentrum Kompassen är för dig som studerar och undervisar på Komvux. Här finns engagerade pedagoger och personal som kan hjälpa dig med dina studier eller i din undervisning. Lärcentrum Kompassen hittar du i Komvux bibliotek och på vår site.

 

Så här fungerar Kompassen

På Lärcentrum Kompassen kan du studera i lugn och ro, få möjlighet att träffa andra elever för samläsning och grupparbeten och framför allt få bra stöd från personal med olika kompetenser till exempel ämneslärare, specialpedagog, studiehandledare, bibliotekarie och studie- och yrkesvägledare.

Lärcentrum Kompassen är också en plats där du får tillgång till datorer med olika stödprogram som kan vara till stor hjälp i dina studier.

På Lärcentrum Kompassen står eleven och lärandet i centrum.

Välkomna!

 

Relaterad information