Studieekonomi

Studiestöd

För varje kurs anges ett poängtal. Dina studiers omfattning får du om du summerar poängen för de kurser du läser.

Ht omfattning Poäng

100% (heltid)360 eller mer
75%270 - 359
50%180 - 269

Vt omfattning Poäng

100% (heltid)440 eller mer
75%330 - 439
50%220 - 329

Om du saknar grundskoleutbildning kan du få studiemedel för sådana studier under högst två år (80 veckor).
Du som har grundskoleutbildning kan få studiemedel under högst ett år (40 veckor).

Studiemedel kan ges under högst tre år (120 veckor). Du som har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan dock få studiemedel under högst två år (80 veckor).

Har du tidigare haft studiestöd i någon form påverkar detta hur lång tid du ytterligare kan få studiemedel på olika utbildningsnivåerna.

Studiemedel kan lämnas tom det år den studerande fyller 56 år. Rätten till studielån begränsas dock successivt från och med det år man fyller 45 år.

Studieresultat

Dina studieresultat måste vara tillräckliga. När du ansöker om studiemedel på nytt ska du redovisa dina tidigare studieresultat.

Sfi-studier berättigar inte till studiemedel.

För mer information se CSN:s hemsida nedan.

Relaterad information