Stöd vid funktionsnedsättning

Du som har någon form av funktionsnedsättning och behöver talböcker är välkommen till biblioteket. Där hjälper vi dig med att komma igång med Inläsningstjänst, Legimus och SKOLON.

Inläsningstjänst är till för dig som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.

Legimus är till för dig som har någon form av läsnedsättning t.ex.vid synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, hörselskada, dyslexi, mfl. Det räknas inte som läsnedsättning om du har svenska som andra språk.

På Skolonhittar du flera digitala verktyg som du kan ladda ner på din dator t.ex. stavningsprogrammen Spell right och Stava Rex.

Relaterad information