Så här planerar komvux undervisningen i höst med anledning av covid19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för Komvux har tagits bort från den 15 juni. Rekommendationerna innebär att man tillåter mer av ordinarie utbildningsverksamhet på skolan, men att det även finns delar som ges på distans. Komvux följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen.

Hur gör Komvux i Lund?

Distansundervisningen kommer fortsätta under sommaren. Vi planerar att ha en successiv återgång till undervisning i lokalerna under hösten. Ledningsgruppen på Komvux arbetar med att ta fram riktlinjer och rutiner som gäller på Komvux från hösten. Riktlinjerna utgår från Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Håll dig uppdaterad

 • Du som söker till Komvux får information här på Komvux webbsida.
 • Du som blivit antagen till Komvux kommer att få instruktioner två veckor innan kursstart till den e-postadress du angivit i samband med ansökan.
 • Du som redan studerar på Komvux får information i Vklass.

Antagning och vägledning

Antagningen till Komvux pågår som vanligt. Introduktionen kommer ske i mindre grupper eller digitalt. Du får mer information om introduktionen i din kallelse till kursstart. Intestning till kurser på grundläggande nivå sker i mindre grupper på plats. Du som ska testas får en kallelse.

Studie- och yrkesvägledning samt kuratorkontakt sker i skolans lokaler på förbokade tider via e-post eller telefon. Kontakta och kurator via e-post eller telefon.

Studie- och yrkesvägledarna på komvux

Kuratorn på Komvux

Information till elever inför hösten 2020 efter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning tagits bort från och med 15 juni

Så här gör vi på Komvux:

Från och med 10 augusti kommer Komvux att delvis återgå till undervisning i skolans lokaler. Du som är elev kommer att erbjudas undervisning både på skolan och på distans. Exakt hur din undervisning kommer att se ut kommer du att få information om av din lärare.

Vi utgår från Skolverkets- och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Vuxenutbildning. För att du ska känna dig trygg har vi bland annat planerat för nedanstående åtgärder.

 • Vi träffar elever i mindre grupper färre gånger per vecka.
 • Antalet elever varierar beroende på storlek på sal.
 • Vi märker upp alla salar så att det är tydligt hur många personer som får vistas i salen.
 • Vi kommer att ha flera in- och utgångar.
 • Vi märker upp hur avstånd ska hållas i gemensamma utrymmen som till exempel cafeteria, bibliotek och reception.
 • Vi kommer att sprida pauserna mellan undervisningspassen.
 • Vi har utökat städet och tillhandahåller möjlighet till god handhygien (handsprit, tvål och vatten).
 • Introduktionsmöten kommer att ske på distans eller i mindre grupper.

Vi måste alla hjälpas åt och ta ansvar för att hålla god handhygien, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och hålla avstånd till varandra. Din lärare kommer i samband med uppstart gå igenom de riktlinjer som gäller på Komvux.

Elever på Komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen.

Tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa den bästa studiesituationen för dig.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Folkhälsomyndigheten