Kursombud

Kursombud är elever som utses av klasskamraterna.

Det utses en elev från varje klass. Tre gånger per termin ordnas kursombudsmöten med rektor. Där kan kursombuden ta upp elevernas tankar och önskemål angående studierna och miljön på Komvux.