Kursombud

Kursombud är elever som utses av klasskamraterna.

Det utses en elev från varje klass. Tre gånger per termin ordnas kursombudsmöten med rektor. Där kan kursombuden ta upp elevernas tankar och önskemål angående studierna och miljön på Komvux.

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Torsdag:
10:00 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15