Klagomålshantering

Du som elev har alltid möjlighet att framföra klagomål och synpunkter.

Det kan gälla undervisning, lokaler, personal, klasskamrater, kränkning eller särbehandling. Vi lyssnar alltid på dig som elev och vill att du ska ha en bra tid på Komvux i Lund. Alla har rätt att bli respekterade och tagna på allvar i enlighet med skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling.

Hur gör du då om du vill klaga på något?

  1. Prata med din lärare och försök lösa problemet.
  2. Om du och din lärare inte kan lösa problemet, vänd dig till din biträdande rektor. Kontaktuppgifter till samtliga hittar du via länken längre ner på sidan.

Veronica Lutas
Sfi 1 och 2

Ulrika Leijon-Hoff
Sfi 3 och Grundläggande kurser

Kristian Berghult
Gymnasiala kurser inklusive Vård och omsorg, Yrkeshögskolan och Lärvux

  1. Om du och din biträdande rektor inte kan lösa problemet, kontaktar du Mari Bergqvist, rektor.
  2. Om du och din rektor inte heller kan lösa problemet, kontaktar du Lunds kommun. Länk hittar du längre ner på sidan.