Studier på distans

Du sköter dina studier via skolans lärplattform och har möjlighet att få handledning vissa tider av lärare på skolan.

Vissa moment är obligatoriska och då ska du närvara på skolan, ex. färdighetsmoment och laborationer.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum för att få reda på vilka möjligheter som finns för dig gällande den utbildning som du funderar på att söka. 
Studie- och yrkesvägledning