Betyg på Komvux

Betygsskalan omfattar sex betygssteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A är det högsta betyget.

Gymnasieexamen kan erhållas som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Du som studerar för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga Gymnasieexamen alternativt Slutbetyg, bör i god tid kontakta Lunds Vägledningscentrum för planering av aktuella kurser. För mer information om betygsfrågor kontaktaLunds Vägledningscentrum.

För dig som vill ha en utskrift av ditt betyg, skicka ett mail till komvux@lund.se och ange:

Namn
Fullständigt personnummer
Adress

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kbetyg