Elev

Studera på Komvux!

På Komvux i Lund kan du studera från och med höstterminen det år du fyller 20 år
eller när du slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

På Komvux kan du läsa så att du får grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Nedan finns en länk till Skolportalen, där du som elev hittar många digitala verktyg
och länkar till bland annat Vklass. Bild på man med penna och anteckningsbok

Relaterad information