Låneregler

Lånekort
För att kunna låna böcker på Komvux bibliotek måste du studera på Komvux. Du får lånekortet mot uppvisande av legitimation och kursintyg.

Lånetid
Lånetiden för böcker är 28 dagar. DVD-filmer lånas ut i 7 dagar.

Krav
Om du inte lämnat tillbaka boken i tid kommer du att få en påminnelse. Efter en andra påminnelse skickar vi ut en räkning på 350 kr/bok och 600 kr/DVD-film med en påminnelseavgift 100 kr.

Läromedel
Läroböcker lånas endast ut till studerande under 20 år som läser på heltid.
Vi har referensexemplar av aktuella läroböcker som du kan läsa i biblioteket.

Datorer
Datorerna i biblioteket ska endast användas för skoländamål, till exempel informationssökning ur olika databaser och ordbehandling.
Du måste ha ett användarnamn för att kunna logga in på datorerna.

Omlån
Du kan låna om boken två gånger.
Vid omlån skicka mail till komvuxbibliotek@lund.se

Återlämning
Du lämnar tillbaka böckerna i en av våra boklådor i eller utanför biblioteket.

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Torsdag:
10:00 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15