Biblioteket online

Låna om dina böcker online

1. https://gymnasiebiblioteken.lund.se/web/pub
2.Logga in med ditt personnummer eller ditt lånekort samt lösenord eller pinkod.
3. Under Mina sidor trycker du på Mina lån.
4. Låna om (du kan inte låna om försenade böcker).

Renew your books online
1. https://gymnasiebiblioteken.lund.se/web/pub
2. Log in with your person number or your library card number and password or pin code.
3. Under Mina sidor press Mina lån.
4. Låna om (you cannot borrow an overdue book).

Relaterad information

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för receptionen:

Måndag - fredag:
08:15 – 09:30
09:50 – 12:30
13:15 – 14:30

Torsdag:
10:00 – 12:30
13:15 – 14:30

Kvällsöppet tisdagar
16:00 - 18:00

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15