Låna om dina böcker hemifrån

Så här gör du om du vill låna om dina böcker hemifrån.

Låna om dina böcker online

  1. https://gymnasiebiblioteken.lund.se/web/pub
  2. Logga in med ditt personnummer eller ditt lånekort samt lösenord eller pinkod.
  3. Under Mina sidor trycker du på Mina lån.
  4. Låna om (du kan inte låna om försenade böcker).

Renew your books online

  1. https://gymnasiebiblioteken.lund.se/web/pub
  2. Log in with your person number or your library card number and password or pin code.
  3. Under Mina sidor press Mina lån.
  4. Låna om (you cannot borrow an overdue book)

Återlämning/Return

Lägg dina böcker i boklådan i eller utanför biblioteket.
Leave your books in the return box inside or outside the library.

Omlån/Renewals

E-post: komvuxbibliotek@lund.se