Behörighet

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20.

Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet är behörig till kommunal vuxenutbildning.

Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen kan om särskilda skäl finns också delta i vuxenutbildning.

Du som är folkbokförd i annan kommun skall skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande. Du som inom kort kommer att flytta till Lund måste skicka in ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan behandlas.

Du som funderar på en yrkesutbildning, utnyttja möjligheten att göra ett studiebesök hos utbildningsanordnaren i samband med din ansökan! Då kan du förvissa dig om att utbildningen har det innehåll som du förväntar dig och få en närmare presentation av utbildningens upplägg och studieformer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för närmare information och vägledning i samband med din ansökan!