Krisberedskap

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varje år Krisberedskapsveckan. Här ligger fokus på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Krisberedskapsveckan är en årligen återkommande informationskampanj från MSB. Syftet är att öka medborgarnas riskmedvetenheten och skapa en bättre hemberedskap.

Mer information om Krisberedskapsveckan hittar du på MSB:s webbplats

Här kan du läsa om viktiga saker att tänka på, som exempelvis vad som kan vara bra att ha hemma, hur du kan förbereda dig och vart du kan vända dig om något oväntat inträffar.

Saker att tänka på
9. Checklista
8. Förbered dig
7. Extra hjälp och stöd
6. Krislåda
5. Viktiga telefonnummer
4. Kommunikation
3. Inget vatten i kranen?
2. Mat
1. El och värme