Äldreomsorgens arbete med covid-19

Lunds kommun har tydliga rutiner för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen och vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger. Våra medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, vi är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom.

Besök på äldreboenden

Nu är du som anhörig välkommen att besöka nära och kära inne på våra boenden. Samtidigt måste vi nu alla hjälpas åt och ta ansvar för att minimera risken för smittspridning och skydda våra boende.

För att skydda våra äldre ber vi dig som besökare att:

 • Bara komma när du är symtomfri
 • Ha god handhygien och sprita händerna innan du går in
 • Inte vistas i våra gemensamma utrymmen
 • Inte komma när vi har måltider, då det är svårare att hålla avstånd
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Max komma två personer åt gången
 • Försöka undvika fysisk kontakt

De olika äldreboendena kan även ha lokala rutiner för att ta emot besök på ett säkert sätt. Vi uppskattar om du ringer till boendet innan du kommer så att vi kan planera för att ta emot er på ett säkert sätt och minimera risken för smittspridning.

Information och kontaktuppgifter äldreboenden i Lunds kommun

Vad händer om det finns covid-19 på ett äldreboende?

Så fort en brukare uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs. Vår personal börjar omedelbart att använda skyddsutrustning när de arbetar med personer om uppvisar symtom.

Om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 informerar vi närstående till brukaren och också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

 • Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet tills hen är symtomfri och därefter 48 timmar till. Vi bryter först isoleringen när det har gjorts en smittfrihetsbedömning tillsammans med ansvarig läkare.
 • Alla brukare vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
 • Bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
 • Vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.

Vad händer om en brukare i hemtjänsten får covid-19?

Uppvisar en brukare som har hemtjänst symtom på covid-19 börjar vår personal omedelbart att använda skyddsutrustning när de arbetar med personen. Provtagning görs och om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 erbjuds tillfälligt boende under tiden hen är smittsam.

Det tillfälliga boendet är en särskild enhet där endast personer med covid-19 får vård och omsorg av personal som har fått utbildning för att vårda brukare med covid-19. Boendet finns för att minska risken för att smittan förs vidare till hemtjänstpersonal, närstående och andra som brukarna träffar i sin vardag.

Hemtjänsten och hemsjukvården kan påverkas

Om frånvaron ökar bland vår personal kan det påverka dig. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få det stöd du behöver. Nu vill vi be om din förståelse för att vi kan behöva ändra i dina planerade insatser om vi får hög frånvaro bland personalen.

Det kan hända att vi kommer hem till dig vid en annan tid än den du är van vid, eller att vi behöver ställa in eller flytta vissa av dina insatser. Du kan också märka att fler från vår personalgrupp kommer hem till dig om vi behöver täcka upp frånvaro med vikarier.

Vi kontaktar dig alltid om vi blir mycket sena, om det kommer någon ny från vår personal som du inte känner, eller om vi behöver flytta eller ställa in insatser.

Smittförebyggande åtgärder och skyddsutrustning

Vi följer Smittskydd Skånes rekommendationer, som poängterar att de viktigaste åtgärderna för att skydda brukare mot covid-19 inom vård och omsorg är att ha god följsamhet till hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning. Personal ska även ha fysisk distansering i personalutrymmen, samt stanna hemma även vid lätta symtom och regelbundet rengöra gemensamma kontaktytor med ytdesinfektion. Vid brukarnära arbete använder vi munskydd. 

Om en brukare visar symtom på eller har konstaterad covid-19 ska vi omedelbart sätta på full personlig skyddsutrustning.