Seniorer och riskgrupper

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv för vårdpersonal och utvecklingen i samhället för att direkt kunna anpassa vårt vård- och omsorgsarbete.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuell lägesbild för covid-19

Just nu finns det 25 konstaterat smittade brukare med covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun. Detta är en ögonblicksbild och siffrorna kan snabbt ändras.

Informationen uppdateras en gång i veckan och uppdaterades senast den 13 januari 2021. 

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Vaccinationer inom vård och omsorg

Vaccinationerna i äldreomsorgen flyter på enligt plan och redan under årets första vecka har alla brukare och medarbetare på Lunds särskilda boenden för äldre erbjudits och fått vaccin. Samarbetet mellan kommunen och primärvården fungerar bra och vi fortsätter att planera för fortsatta vaccinationer.

Särskilda boenden för äldre

Under den första veckan i januari har alla brukare på Lunds särskilda boenden för äldre erbjudits och fått dos 1 av vaccinet. Även de i personalen som önskat vaccinera sig har gjort det under veckan.

Hemtjänst och hemsjukvård

Kommunen ansvarar för vaccination av patienter som har hemsjukvård med insatser av sjuksköterska från oss. Vaccinationen genomförs i nära samarbete med primärvården. Du som enbart har hemtjänst erbjuds istället vaccin genom din vårdcentral. Är du osäker på vilken grupp du tillhör kan du kontakta ditt hemvårdsområde eller fråga personalen.

Kontaktuppgifter hemvårdsområden

Brukare med hemtjänst

Du som enbart har hemtjänst, men inte hemsjukvård med insatser av sjuksköterska, blir vaccinerad genom din vårdcentral. Vårdcentralen kommer att kontakta dig med mer information.

Patienter med hemsjukvård

Under vecka 1 inventerar vi intresset för att vaccinera sig bland våra patienter. Du som patient ska ha fått frågan från din sjuksköterska senast 8 januari.

Kan du själv ta dig till vårdcentralen kommer du att få tid för vaccination där. Om du inte kan ta dig till vårdcentralen kommer kommunens sjuksköterskor att vaccinera dig hemma. Du som vaccineras hemma får din första dos under januari eller februari och den andra dosen cirka fyra veckor senare.

Personer som är över 18 år gamla bor tillsammans med någon som får hemsjukvård erbjuds också vaccin. Dessa vaccinationer ansvarar din vårdcentral för.

All personal i vård och omsorg kommer att erbjudas vaccination

Region Skåne planerar för vaccination av all personal inom vård och omsorg. Ett datum för när de ska påbörjas är dock inte satt än.

För dig som vill ha hjälp

Tllhör du en riskgrupp och vill ha stöttning med vardagsärenden? Längtar du efter någon att prata med? 

Information om vilken hjälp du kan få

Så arbetar äldreomsorg och LSS-verksamheter med anledning av coronaviruset och covid-19

För att skydda brukare ska all personal stanna hemma även vid milda symtom, samt stanna hemma två symtomfria dagar. Vi är noggranna med att följa hygienrutiner och använder lämplig skyddsutrustning vid behov. När någon brukare misstänks eller konstateras ha covid-19 har vi tät kontakt med Region Skåne och vidtar strikta åtgärder för att skydda andra.

Äldreomsorgens arbete med covid-19

LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Träffpunkter för seniorer stängda

På grund av den ökade smittspridningen håller alla träffpunkter för seniorer stängt. Träffpunkterna kommer att vara stängda till och med 31 mars 2021. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Träffpunkter för seniorer

Digitala Träffpunkten

Den Digitala Träffpunkten fortsätter att bjuda våra seniorer på digital underhållning på Youtube, Facebook och Lund.se

Digitala Träffpunkten

Lunchrestauranger stängda

Lunchrestauranger för pensionärer håller stängt till och med den 31 mars 2021. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Anhöriga

Som anhörig till en person i riskgrupp för covid-19 har du en viktig roll. Du kan hjälpa och stötta din närstående genom att:

  • informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskgrupper
  • ringa eller hålla kontakten på andra sätt
  • hjälpa till med vardagsärenden såsom att handla eller gå ut med hunden
  • informera om möjligheten att ansöka om stöttning med vardagsärenden från en volontär

Om du som anhörig vill ha stöd, råd eller bara prata med någon är du välkommen att ringa Anhörigcenter. Stödsamtalen är kostnadsfria och vi som stöttar dig har tystnadsplikt.

Telefonnummer och telefontider till Anhörigcenter

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/covidriskgrupp