Seniorer och riskgrupper

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv för vårdpersonal och utvecklingen i samhället för att direkt kunna anpassa vårt vård- och omsorgsarbete.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuell lägesbild för covid-19

Just nu finns det inga konstaterat smittade brukare med covid-19 på särskilda boenden inom både kommunal och privat regi i Lunds kommun. Detta är en ögonblicksbild och siffrorna kan snabbt ändras.

Informationen uppdateras en gång i veckan och uppdaterades senast den 22 april 2021. 

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Vaccinationer inom vård och omsorg

Vaccinationerna i äldreomsorgen pågår. Region Skåne ansvarar för vaccinationerna, men det sker i samarbete med kommunen och vi planerar tillsammans för genomförandet av vaccinationerna.

Särskilda boenden för äldre

Alla brukare på Lunds särskilda boenden för äldre har erbjudits och fått båda doserna av vaccinet. Även de i personalen som önskat vaccinera sig har fått båda doserna.

Hemtjänst och hemsjukvård

Kommunen ansvarar tillsammans med primärvården för vaccination av patienter som har hemsjukvård med insatser av sjuksköterska från oss.

Kan du själv ta dig till vårdcentralen kommer du att få tid för vaccination där. Om du inte kan ta dig till vårdcentralen kommer kommunens sjuksköterskor att vaccinera dig hemma. Denna vaccinering pågår och vissa områden har även börjat vaccinera med andra dosen.

Personer som är över 18 år gamla och bor tillsammans med någon som får hemsjukvård erbjuds också vaccin. Dessa vaccinationer ansvarar din vårdcentral för.

Du som enbart har hemtjänst erbjuds istället vaccin genom din vårdcentral. Är du osäker på vilken grupp du tillhör kan du kontakta ditt hemvårdsområde eller fråga personalen.

Kontaktuppgifter hemvårdsområden

All personal i vård och omsorg kommer att erbjudas vaccination

Region Skåne ansvarar också för vaccination av all personal inom vård och omsorg. Större delen av personalen som arbetar nära brukarna i hemvården har erbjudits vaccinering. Därefter kommer övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar nära brukarna erbjudas vaccinering.

För dig som vill ha hjälp

Tllhör du en riskgrupp och vill ha stöttning med vardagsärenden? Längtar du efter någon att prata med? 

Information om vilken hjälp du kan få

Så arbetar äldreomsorg och LSS-verksamheter med anledning av coronaviruset och covid-19

För att skydda brukare ska all personal stanna hemma även vid milda symtom, samt stanna hemma två symtomfria dagar. Vi är noggranna med att följa hygienrutiner och använder lämplig skyddsutrustning vid behov. När någon brukare misstänks eller konstateras ha covid-19 har vi tät kontakt med Region Skåne och vidtar strikta åtgärder för att skydda andra.

Äldreomsorgens arbete med covid-19

LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Träffpunkter för seniorer stängda

För att minimera riskerna för spridning av coronaviruset och för att skydda våra medborgare är kommunens samtliga träffpunkter för seniorer stängda till och med den 30 juni.

Vi hoppas att smittspridningen fortsätter att minska och att vi någon gång under maj kan börja erbjuda utomhusaktiviteter i mindre grupper på vissa träffpunkter. Information kommer så snart det finns beslut om att vi kan starta upp verksamhet utomhus.

Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Träffpunkter för seniorer

Digitala Träffpunkten

Den Digitala Träffpunkten fortsätter att bjuda våra seniorer på digital underhållning på Youtube, Facebook och Lund.se

Digitala Träffpunkten

Lunchrestauranger stängda

Lunchrestauranger för pensionärer håller stängt till och med den 31 augusti 2021. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan beslutet komma att omvärderas.

Anhöriga

Som anhörig till en person i riskgrupp för covid-19 har du en viktig roll. Du kan hjälpa och stötta din närstående genom att:

  • informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskgrupper
  • ringa eller hålla kontakten på andra sätt
  • hjälpa till med vardagsärenden såsom att handla eller gå ut med hunden
  • informera om möjligheten att ansöka om stöttning med vardagsärenden från en volontär

Om du som anhörig vill ha stöd, råd eller bara prata med någon är du välkommen att ringa Anhörigcenter. Stödsamtalen är kostnadsfria och vi som stöttar dig har tystnadsplikt.

Telefonnummer och telefontider till Anhörigcenter

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/covidriskgrupp