Nyheter om coronaviruset och covid-19

Februari

2021-02-26

Lägesbild fredagen den 26 februari med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens alla bibliotek erbjuder ”take away” utomhus, begränsade öppettider för serveringsställen och Kulturskolan fortsätter sin distansundervisning. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-23

Lägesbild tisdag den 23 februari med anledning av arbetet med covid-19

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet i Lunds kommun. Smittspridningen i Skåne påverkar skolundervisningen fram till påsk.

2021-02-19

Lägesbild fredagen den 19 februari med anledning av arbetet med covid-19

Bedömningar för hur undervisning kan bedrivas på ett smittsäkert sätt görs regelbundet i Lunds kommun. Det innebär olika anpassningar och lösningar för exempelvis modersmålsundervisningen och Kulturskolan. Om detta berättar vi i dagens lägesbild med anledning av Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-17

Lägesbild onsdag den 17 februari med anledning av arbetet med covid-19

Anpassade sportlovsaktiviteter, digitala företagsträffar och tillgång på vaccin gör att personer med hemsjukvård börjar vaccineras med dos 2. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-11

Lägesbild torsdagen den 11 februari med anledning av arbetet med covid-19

Förlängd rekommendation gällande gymnasieskolor, tillämpning av alkoholförbudet görs för att minska smittspridning och fler vinteraktiviteter öppnar till helgen. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-10

Lägesbild onsdag den 10 februari med anledning av arbetet med covid-19

Extra stöd till kulturlivet, lägre smitta inom vård och omsorg och max 12 besökare i Kristallens foajé. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-05

Lägesbild fredag den 5 februari med anledning av arbetet med covid-19

Unga födda 2002 och senare får tillgång till kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, förbudet mot alkoholservering efter 20 förlängs och vinteraktiviteter planeras i kommunen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-02-03

Lägesbild onsdag den 3 februari med anledning av arbetet med covid-19

Niorna är tillbaka i skolan, delvis distansundervisning nu på alla gymnasieskolor i Lund och brukare och personal inom vård- och omsorgsförvaltningen vaccineras med andra dosen. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19. 

Januari

2021-01-28

Årskurs 7 och 8 fortsätter med fjärrundervisning

Eleverna i årskurs sju och åtta kommer fortsatt ges fjärrundervisning fram till den 19 februari, för att sedan succesivt återgå till närundervisning. Det beslutade barn- och skolnämndens presidium i dag som en följd av Smittskydd Skånes rekommendation om en successiv återgång till närundervisning för Skånes högstadieskolor. Beslutet innebär att årskurs nio återgår till undervisning i skolans lokaler från och med måndag 1 februari.

2021-01-27

Lägesbild onsdag den 27 januari med anledning av arbetet med covid-19

Skollunch för de elever som studerar på distans fortsätter att delas ut, 370 trängselkontroller har hittills genomförts och vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med vaccinationer för både personal och brukare enligt plan. Det är några av frågorna som hanterades på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-25

Lägesbild måndag den 25 januari med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens bibliotek håller med vissa undantag fortsatt stängt, skridskouthyrning erbjuds coronasäkert på Stortorget igen och fritidsgårdarna öppnar upp för barn och unga födda 2005 eller senare. Det är några av frågorna som diskuterats på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-22

Lunds gymnasieskolor kombinerar när- och distansundervisning

Gymnasieskolorna i Lunds kommun ska kombinera närundervisning med distansundervisning från den 30 januari fram till och med den 1 april. Det beslutade utbildningsnämnden i dag.

2021-01-22

Kommunens idrottsanläggningar öppnar för barn och unga igen

Högevallsbadet och idrottshallar öppnar upp för föreningsverksamhet med barn och unga födda 2005 och senare. Efter regeringsbeskedet igår fattade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun beslut om att öppna upp idrottsanläggningarna från och med måndag. Verksamheterna håller dock fortsatt stängt för allmänheten.

2021-01-21

Fjärrundervisning i högstadiet en vecka till – successiv återgång förbereds

Barn- och skolnämndens presidium har i dag beslutat att fjärrundervisningen i Lunds kommunala högstadieskolor ska fortsätta under nästa vecka. Under tiden ska planering göras för att successivt kunna återgå till undervisning på plats med start för årskurs 9 den 1 februari.

2021-01-20

Lägesbild onsdag den 20 januari med anledning av arbetet med covid-19

Vaccination inom socialpsykiatrin och hemsjukvården, förlängning av cityvärdar och så återvinner du munskydd och munskydd på bästa sätt. Ja, det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-13

Lägesbild onsdag den 13 januari med anledning av arbetet med covid-19

Matlådor till gymnasie- och högstadieelever, vaccineringen inom vård- och omsorg är i full gång och ytterligare begränsningar i Saluhallen införs. Det är några av onsdagens frågor inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-07

Fjärrundervisning för Lunds högstadieskolor

Lunds högstadieskolor kommer att bedriva fjärrundervisning från och med måndagen den 11 januari. Det har barn- och skolnämndens presidium beslutat idag.

2021-01-07

Lägesbild torsdag den 7 januari med anledning av arbetet med covid-19

Beslut om övergång till fjärrundervisning för högstadiet, kulturskolans undervisning blir delvis digital, vaccinationer genomförs enligt plan och antalet smittade brukare minskar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-01-04

Lägesbild måndag den 4 januari med anledning av arbetet med covid-19

Stadsbiblioteket öppnar delvis igen, nu inleds vaccinationerna i Lunds kommun och maxantal besökare införs på Kristallen. Det är några av frågorna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.