Studenten i Lunds kommun firas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer

29 april, 2020

Studentutsparken i Lund kommer att genomföras i juni. Det blir ett alternativt firande i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gällande föreskrifter.

Studentmössar på studentutsparket på Spyken
Hela samhället befinner sig i ett extraordinärt läge med tanke på spridningen av covid-19 och fokus ligger på att skydda riskgrupper från att smittas. Flera restriktioner har vidtagits för att minska smittspridningen. Även årets studentfirande kommer att påverkas.

Att ta studenten är en milstolpe i livet. I Lunds kommun vill vi kunna ge våra elever ett fint avslut på gymnasiestudierna och vi satsar på att göra studenten kul och unik. Därför kommer studentutsparken att genomföras, men utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gick ut med den 28 april. De datum som sedan tidigare är satta för utspark gäller.

Enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är det inte aktuellt med några stora studentfiranden. Utsparken ska anordnas klassvis eller i mindre grupper. Det ska finnas gott om plats på skolgården och endast ett mycket begränsat antal anhöriga kan delta. När klassen har sprungit ut ska elever och anhöriga gå hem. Studentflak kommer inte att vara tillåtna. Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer kvarstår.

Utifrån gällande föreskrifter kommer det inte att vara möjligt för familj, släkt och vänner att ta emot årets studenter på, eller i närheten av, skolan. Varje gymnasieskola i Lunds kommun kommer att organisera dagen utifrån sina förutsättningar. Samtidigt undersöker vi alternativa sätt för anhöriga att ta del av denna glädjefyllda dag.

Hur studenten kommer att se ut i detalj är inte klart ännu och utformningen av årets studentutsläpp fortsätter. Arbetet med utsparken drivs av huvudpersonerna, årets studenter, tillsammans med skolledningen på vår gymnasieskolor. Vi kommer att uppdatera informationen kring detta löpande. Det gäller även hur övriga skolavslutningar inom Lunds skolor ska organiseras.

Folkhälsomyndigheten hälsar att studentfirandet i år blir småskaligt