Regeringsbeslut påverkar arrangemang i Lunds kommun

12 mars, 2020

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare påverkar planerade arrangemang i Lunds kommun. Bland annat ställs God Morgon Lund och Lund Grand Prix in. Även arrangemang med färre deltagare kan komma att ställas in, efter genomförd riskbedömning av ansvarig chef.

Regeringens förbud gäller från och med i dag, torsdag den 12 mars, och tills vidare i hela Sverige. För Lunds kommuns del innebär det att bland annat att näringslivsfrukosten God Morgon Lund den 17 mars och Lund Grand Prix den 15 april ställs in. I nuläget innebär regeringsbeslutet också att det officiella valborgsfirandet i Stadsparken den 30 april ställs in.

– Lunds kommun följer regeringens beslut och ställer in större arrangemang för att förhindra smittspridning, värna om våra kommuninvånare och se till att vi använder våra personalresurser så effektivt som möjligt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Föreställningar på Lunds stadsteater och Folkparken planeras framöver på ett sätt som innebär att antalet personer i lokalen med publik, medverkande och personal inte överstiger 500. Ansvar och beslut kring att genomföra inplanerade arrangemang ligger hos respektive arrangör.

– Besluten för inställda arrangemang i Lunds kommun bygger på den information vi har idag och kan komma att omprövas beroende på hur situationen utvecklas. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar, både vad gäller att förhindra smittspridning och att värna våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

När det gäller mindre arrangemang som kommunen har, interna möten och träffar där färre än 500 personer medverkar fattas beslut om genomförande av ansvarig chef. I dagsläget har beslut om att ställa in alla evenemang och aktiviteter oavsett storlek för seniorer och personer med funktionsnedsättning på Habo Gård. Beslutet gäller tills vidare.

FAKTA Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen.
  • Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.
  • Läs mer om vad som menas med allmän sammankomst, offentlig tillställning och vilka sammankomster som inte omfattas av förordningen på polisens hemsida: 
    Polisens information om allmän sammankomst 

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras, men uppdateras inte.

Här finns samlad information som uppdateras dagligen.