Pressträffar med undertexter

23 mars, 2020

Den 17 mars och 20 mars genomfördes två pressträffar. Dessa spelades in och är nu textade. Ni hittar dem nedan.

Pressträff 17 mars

Medverkande är Mia Honeth (L), barn- och skolnämndens ordförande, Rasmus Törnblom (M), utbildningsnämndens ordförande och Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande samt Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun. 

Pressträff 20 mars

Medverkande är Christoffer Nilsson, kommundirektör, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Jytte Lindborg, skoldirektör, Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, och Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör.